Nieuwbouw

Voor velen een droom, voor de gelukkigen onder ons komt deze uit. Een eigen woning bouwen, precies zoals je het zelf wilt. Perfect vormgegeven. Dit kan gebeuren op een nieuw uitgegeven kavel, op een inbreidingslocatie of op een perceel waar al een pand stond. De regels van het bestemmingsplan geven de ruimtelijke kaders aan, en indien nodig kan middels een uitgebreide procedure het vigerend bestemmingsplan worden gewijzigd. Indien u hierover meer wenst te weten, neem gerust contact op.

Projecten

Een intensieve samenwerking, wederzijds vertrouwen en heldere communicatie leiden tot de meest uiteenlopende en de meest verrassende oplossingen.

Bekijk meer projecten