Op een mooi breed perceel aan de Genestestlaan in Bilthoven is een energieneutrale woning gebouwd. Door de aanwezigheid van een waterwingebied in de directe omgeving zijn meerdere bronnen geslagen om toch gebruik te kunnen maken van aardwarmte. De benodigde elektriciteit, tevens voor de war,gepompt, wordt gegenereerd door middel van pv-panelen in oost-west opstelling.

De woning is stootvoegloos gemetseld en afdekt met een asymmetrische kap met natuurleien. De pv panelen zijn hierbinnen als een in-dak systeem verwerkt.