Het bestemmings- en beeldkwaliteitplan vroeg op deze lokatie om een bijzonder gebouw met frisse kleuren. De frisheid van het ontwerp is niet gezocht in de kleurstelling, maar in de plasticiteit en compositie van de volumes, en in de materialisering en detaillering van het ontwerp. De twee woningen kennen een eigen, individueel programma hetgeen duidelijk is af te lezen in vorm, richting en gevelperforaties.