Binnen de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen is een uitbreiding van het hoofdgebouw gerealiseerd, waarbij het authentieke idee van de woning is overeind gebleven. De voorkamer wordt middels een ‘en suite’ gescheiden van de woonkeuken. De woning is ruim 40m² verruimd, waardoor er mooie vertrekken ontstaan. De gebruikte materialen vormen contrasteren met de bestaande woning, de gebruikte kleuren sluiten aan bij het originele ontwerp.