Op een rood-voor-rood kavel in Papenveer, gemeente Nieuwkoop, is een woning ontworpen. Duidelijk afgeleidt van de woning die eerder gebouwd is in Prinsenbeek, is er uiteraard nadrukkelijk gekeken naar de context, zichtlijnen en het programma op deze locatie, hetgeen toch in een ander plan heeft geresulteerd, dan aanvankelijk werd aangenomen.