Paul Tesser architect

Verwachtingen waarmaken. Samen, door het combineren van de juiste factoren, een resultaat neerzetten dat die verwachtingen overtreft. De connectie tussen architect en opdrachtgever is van groot belang. Een intensieve samenwerking, wederzijds vertrouwen en heldere communicatie leiden tot de meest uiteenlopende en de meest verrassende oplossingen.

Om deze reden waarderen veel opdrachtgevers een vrijblijvende kennismaking waarin de uitgangspunten worden verduidelijkt en nieuwe ideeën geboren worden. Het doel van paul tesser architect is uw wensen op een heldere manier te concretiseren.

Begrijpt de opdrachtgever. Vertaalt de wensen en mogelijkheden in ruimtelijkheid, in een bouwwerk om méér dan trots op te zijn. De dialoog is hèt fundament voor een bevredigend resultaat. Niet alleen de pragmatische aspecten van het bouwproces zijn sturend. Context, esthetiek, budget, programma en regelgeving dragen bij aan de essentie van het bouwen: een integraal ontwerpproces.

Omdat ieder individu andere ideeën heeft, ieder mens een andere smaak kan hebben, ieder bouwwerk in een andere context geplaatst wordt, zal iedere opdracht voor huis, museum, kantoor of een interieur een uniek resultaat opleveren.

Ingeschreven in het architectenregister en aangesloten bij de bna