Hooge Berkt

Op de overgang tussen bebouwde kom en het buitengebied van Bergeijk zijn twee bouwvolumes ontworpen die zich richten naar de rurale omgeving. De volumes aan de Hooge Berkt reageren in korrelgrootte, materialisering en verschijningsvorm op de context. Uitsnedes in de langgerekte ┬┤stal┬┤ geven een knipoog naar de verhoogde goot van de streekeigen bijgebouwen. Moeskops' Bouwbedrijf BV heeft de uitvoering voor haar rekening genomen, met een fraai resultaat als gevolg.