Meer van Lugano

Aan het Meer van Lugano in Waterrijk Woerden is een woning gerealiseerd. De trap zou vanaf het eerste moment een belangrijk onderdeel uitmaken van het programma. Dit uit zich duidelijk in het interieur, maar ook in het exterieur is de prominente plek van de trap afleesbaar. Het trappenhuis, bestaande uit twee bordestrappen, komt boven in een gemetselde dakkapel, en geeft vanuit daar een blik op het achtergelegen landschap.