Rodelaan

Het beeldkwaliteitsplan behorend bij deze opgave vroeg om een typische jaren-30 benadering van de te realiseren elf woningen. Door niet de geijkte diepbruine steen en roomwitte goten te nemen als uitgangspunt, maar juist de rijkdom van detaillering en materialisatie uit die periode als inspiratie te nemen, ontstaat er een totaal ander beeld. De wens om een strakkere architectuur te bewerkstelligen binnen het 30-er jaren concept heeft een frisse en zeker onderscheidende verschijning opgeleverd in het straatbeeld.